Top Bar
Title Bar

Pengecatan


Painting merupakan proses terakhir dari proses fabrikasi. Normalnya kerangka baja mempunyai 2 lapisan cat, lapisan yang pertama adalah manny dan lapisan kedua merupakan lapisan dengan warna yang sebenarnya.